novax iport

.

 

 

 

با وجود این نرم افزار مشتری به راحتی می تواند تفاوت انواع برندها و انواع عدسی ها را به وضوح مشاهده نماید و مناسب ترین آن را انتخاب نماید .چون رضایت مشتری برای مجموعه لوکس اپتیک اولویت اول را دارد بنابراین این امکان را برای خریداران محترم فراهم می کند.